Mối lo sợ từ sự thiếu hiểu biết về xử lý lâu dài rác thải hữu cơ

Rác hữu cơ gia đình thường được trộn lẫn với rác thải để được đốt hoặc chôn lấp, trong khi rác hữu cơ nông nghiệp luôn đem đi bỏ hoặc đốt, tất cả những điều này gây ra chất ô nhiễm cho môi trường.

Nội dung của chất thải rắn

Tái chế(Nhựa, kim loại, thủy tinh, giấy) 59%
Rác hữu cơ(Hộ gia đình Công nghiệp Nông nghiệp Gia súc nuôi) 23%
Rác thải vệ sinh 10%
khác 8%

Phân gà

Phân heo

Phân bò

Cách xử lý truyền thống mang lại ô nhiễm hơn là giải quyết được.

Quy trình ủ phân truyền thống hay lên men nhanh không chỉ lãng phí thời gian mà còn mang lại ô nhiễm cho nước và không khí, gây ra mùi khó chịu và vấn đề thành tác nhân gây bệnh. Chúng ta nên tìm kiếm giải pháp an toàn và hiệu quả hơn.

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm nguồn nước

Mầm bệnh

Mùi khó chịu


Warning: Illegal string offset 'layout' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'hover_group_option' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 6

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'square2_style' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption_style' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'img_height_width' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'img768_height_width' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 18

Warning: Illegal string offset 'space_between_items' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'custom_css' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 65

Warning: Illegal string offset 'circle_animation' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 68
You Didn't Add Hover Items in Settings Panel Please Add Hover Items First.
Warning: Illegal string offset 'layout' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 3

Warning: Illegal string offset 'hover_group_option' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 6

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 13

Warning: Illegal string offset 'square2_style' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption_style' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'img_height_width' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'img768_height_width' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 18

Warning: Illegal string offset 'space_between_items' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'custom_css' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 65

Warning: Illegal string offset 'circle_animation' in /home/harukifi/public_html/dev/wp-content/plugins/rd-hover-effects/inc/File/metabox-value.php on line 68
You Didn't Add Hover Items in Settings Panel Please Add Hover Items First.

Công nghệ ủ tự do áp dụng nguyên lý phản ứng enzyme mới, khắc phục hoàn toàn những hạn chế của cơ chế phân hủy vi khuẩn trong cách xử lý truyền thống. Nó có thể giữ lại các chất hữu cơ mà không gây ô nhiễm. Công nghệ ủ tự do đã đạt được bằng sáng chế phát minh ở hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Xử lý CFT

 • C

  70%

 • Khác Others (H, O, S, etc.)

  15%

 • N

  6%

 • P

  6%

 • K

  3%

Xử lý truyền thống

 • C

  30%

 • Giải phóng

  20%

 • Giải phóng NO

  6%

 • Giải phóng

  6%

 • Khác Others (H, O, S, etc.)

  15%

 • N

  1%

 • P

  1%

 • K

  1%

Được thể hiện từ các yêu cầu và mục đích khác nhau của khách hàng, Yes-sun đã phát triển nhiều loại thiết bị và khối

lượng xử lý khác nhau mà có thể đáp ứng yêu cầu từ những nông dân đơn lẻ cho đến cơ quan chính phủ.

Tất cả các giải pháp về xử lý chất thải hữu cơ

Ứng dụng của công nghệ ủ tự do có thể phân chia thành 3 hạng mục: công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình , trong đó công nghiệp và nông nghiệp chiếm 90% trên tổng số.

40%

Công nghiệp

Nhà máy, nhà máy rượu vang,

lò giết mổ, nhà hàng, khách sạn, chợ …

10%

Hộ gia

Rác thải nhà bếp,

bùn sinh hoạt

50%

Nông nghiệp

Nông trại, nhà kính, Farm,

trang trại chăn nuôi, rừng cây.

Tel+886-2-26646861 / Fax +886-2-26622769 / E-mailyessun@ms51.hinet.net © All Rights Reserved.

Tel+886-2-26646861 / Fax +886-2-26622769 / E-mailyessun@ms51.hinet.net © All Rights Reserved.

Thông báo

Announcement

Các công nghệ của "phân bón chất thải nhà bếp lên men và lên men miễn phí, xử lý phân hữu cơ tự do và canh tác vi sinh vật có liên quan" đã được chuyển hoàn toàn từ nhà phát minh tiến sĩ C.C. Young to Yes-Sun Công nghệ sinh học môi trường Công ty TNHH trong năm 2000. Bên cạnh đó, các bằng sáng chế đa quốc gia cũng đã được áp dụng cho.

The technologies of “fermentation and fermentation-free liquid fertilizer of kitchen waste, composting-free treatment of organic fertilizer and cultivation of related microorganisms” have been completely transferred from the inventor Dr. C.C. Young to Yes-Sun Environmental Biotech Co., Ltd. in year 2000. Besides, the multinational patents have also been applied for.

Gần đây, chúng tôi thấy rằng các sản phẩm và công nghệ phân hủy miễn phí có liên quan được đánh dấu "xử lý nhanh chất thải hữu cơ" đã được giới thiệu bởi các công ty khác và các hành vi đó liên quan đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền bằng sáng chế của chúng tôi. Để bảo vệ quyền của Công ty chúng tôi, chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý đối với mọi vi phạm mà không có ngoại lệ.

Recently, we found that related composting-free products and technologies marked with “rapid treatment of organic waste” have already introduced by other companies and such acts have involved in the infringement of our Intellectual property rights and patent rights. In order to protect the right of our Company, we hereby declare that we will take legal actions for any infringements without exception.